Skydepladser

Der kan skydes op til 5 gange pr. matrikel, såfremt følgende overholdes.

Teksten er gengivet ordret fra

VEJLEDNING FRA MILJØSTYRELSEN, Nr. 1 1995

Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes

For at lette administrationen og sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens forureningsmæssige betydning fastsættes, at aktiviteter på sjældent benyttede skydepladser, der

  1. kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 – 21 på hverdage eller 9 – 16 på lørdage, og
  2. kun samtidigt benyttes af få personer ( op til 20 personer pr. dag ) og som ligger i rimelig afstand, hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra nærmeste bolig og dennes udendørs opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
  1. hvor der ikke er faste baneanlæg,

ikke skal miljøgodkendes, men reguleres gennem påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Såfremt ovenstående ikke kan overholdes, skal der foretages ansøgning med areal, antal, tid, formål m.v.